1/10/18 12:35

Νοσηλεύτρια στον Οίκο Ευγηρίας Καρδαμύλων

Ίδρυμα ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ « ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ                  1/10/2018

ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 1972

Δ/ΝΣΗ 82300 ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ

info@kardamyla-agiamarina.gr 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Οίκος Ευγηρίας «η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Καρδάμυλα 1972»,  ανακοινώνει ότι ζητάει  νοσηλεύτρια με προϋπόθεση να είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών για κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης αρχικά ορισμένου χρόνου με προοπτική να μετατραπεί σε αορίστου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφερόμενης
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Τίτλος σπουδών, προτιμάτε πτυχίο ΤΕΙ
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • πιστοποιητικό υγείας ( πρόσφατο και υπογεγραμμένο από ιατρό )
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  • Πιστοποιητικό δήμου περί οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
  • Θα δοθεί προτεραιότητα σε αιτούντες με Χιακή  εντοπιότητά.

Οι αιτήσεις θα κατατίθεται στο γραφείο του οίκου ευγηρίας στον Κ. Μυλωνά Νικόλαο  καθημερινά από τις 10.30 ως τις 12.30 από 1/10/2018/  έως και 31/10/2018.

 

                                                                                                                                                                                                                Για το Δ.Σ του Οίκου Ευγηρίας

Ο Πρόεδρος

Καπ.  Γιώργης Σ.  Τσάκος