1/10/18 8:54

Πωλητής Αυτοκινήτων

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων «Ε. Ατταλιώτη» ζητά πωλητή αυτοκινήτων.Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στο mail: logistirio@attaliotis.gr.