8/9/18 20:49

Ζητείται υπάλληλος

Ζητείται νοσηλευτής/α , ή ιατρικός επισκέπτης. Ζητείται άτομο δραστήριο, υπεύθυνο να αναλάβει τις πωλήσεις σε εταιρεία με ιατρικά είδη. Θα προτιμηθεί νοσηλευτής/α , ιατρικός επισκέπτης ή άτομο με εμπειρία στα ιατρικά είδη. Βιογραφικά και φωτογραφία στο mail info@dekarm.com.