ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ζητούνται από Τεχνική Εταιρεία (2 ειδικότητες)

Από ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ, ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Αρμοδιότητες:

 • Επιβλέπει όλους τους υπό την ευθύνη του τομείς του εργοταξίου και συντονίζει το εργατοτεχνικό προσωπικό, τους χειριστές μηχανημάτων και τα συνεργεία των υπεργολάβων
 • Διασφαλίζει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα του έργου, ακολουθώντας τις εγκεκριμένες μεθόδους, εκτιμήσεις κινδύνου και σχέδια επιθεώρησης και δοκιμών, καθώς και τα πρότυπα σχεδιασμού και ποιότητας
 • Διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τους διαθέσιμους πόρους, τα αρχεία κατασκευής, τις εγκαταστάσεις κ.λ.π. ώστε οι εργασίες να εκτελούνται αποτελεσματικά
 • Προτείνει και εφαρμόζει τρόπους βελτίωσης των μεθόδων και πόρων κατασκευής σε συνεννόηση με την Διοίκηση του έργου
 • Συντονίζει τα μηχανήματα του έργου σε συνεργασία με το τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Εταιρείας.

Δεξιότητες:

 • Οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα
 • Τήρηση διαδικασιών
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
 • Αποτελεσματική διαχείριση ταυτόχρονα πολλών θεμάτων
 • Εργατικότητα, συνέπεια, προσαρμοστικότητα

Β ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ, ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 

Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση και προγραμματισμός καθημερινής λειτουργίας του συνεργείου
 • Εργασίες συντήρησης και επισκευής βαρέων οχημάτων.
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας οχήματος.
 • Άμεση συνεργασία με την ομάδα τεχνιτών.

Αποστολή Βιογραφικών:

Email: texnetch@otenet.gr

Υπ. Επ.: ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

Τηλ. 2271040280

Fax: 2271081381

ΖΥ3330
Ζητούνται Υπάλληλοι - Ζητείται εργασία
12/1/23 13:20
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΜΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ