Νέα Αγγελία
12/1/21 11:21

Ζητείται προσωπικό από την εταιρεία Φόρκυς ΑΕ Ιχθυοκαλλιέργειες

Η εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειες Φόρκυς ζητά να προσλάβει τις κάτωθι ειδικότητες:

α) Απόφοιτο σχολής Ιχθυολογίας, Θαλασσίων Επιστημών ή Περιβάλλοντος, με πολύ καλές γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diakogeo@forkys.com

β) Κτηνίατρο. Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diakogeo@forkys.com

γ) Εργάτες Ιχθυοκαλλιέργειας. Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: maria.forkys@gmail.com 

ΖΥ2815
Δείτε επίσης