Νέα Αγγελία
14/10/20 13:10

Ζητείται προσωπικό από την εταιρεία Φόρκυς ΑΕ Ιχθυοκαλλιέργειες

Η εταιρεία Φόρκυς ΑΕ Ιχθυοκαλλιέργειες ζητά να προσλάβει προσωπικό για διάστημα 6 μηνών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψήφιους να είναι άνεργοι για τουλάχιστον έναν (1) μήνα. Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική δ/νση: maria.forkys@gmail.com.

Τηλ επικοινωνίας 2271074962-3 εσωτερικό 11.

ΖΥ2785
Δείτε επίσης