Νέα Αγγελία
14/5/20 16:13

Ζητείται άτομο για τη θέση Οικονομικού Διευθυντή

Περιγραφή εργασίας

Θα ήθελες να εργαστείς ως οικονομικός διευθυντής σε μία από τις πιο καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις που εδρεύει στη Χίο; Διαθέτεις εμπειρία σε αντίστοιχη θέση οικονομικού διευθυντή. Ο οικονομικός διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για το reporting της εταιρίας και τη συνολική επίβλεψη της οικονομικής διεύθυνσης. 

παροχές

Η εταιρία για τη θέση του οικονομικού διευθυντή δίνει τη δυνατότητα:

 • να γίνετε μέλος ομάδας αναγνωρισμένης εταιρείας
 • επαγγελματικής ανέλιξης μέσα στον οργανισμό σύμφωνα με τις φιλοδοξίες σου

αρμοδιότητες

Τα καθήκοντά σου ως οικονομικός διευθυντής θα περιλαμβάνουν:

 • Τον έλεγχο, επίβλεψη και καθοδήγηση της οικονομικής διεύθυνσης.
 • Την διαχείριση της αποτύπωση των πάσης φύσεως συναλλαγών στα βιβλία του Οργανισμού και τη σύννομη τήρηση των Βιβλίων και Στοιχείων,
 • Την παρακολούθηση, έλεγχο και συμφωνία των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και γενικά τις συναλλαγές του Οργανισμού με το Δημόσιο,
 • Την σύνταξη και έκδοση των ετήσιων και μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και αναφορών,
 • Την εκπόνηση και δημοσιοποίηση της πολιτικής εισπράξεων και πληρωμών του Οργανισμού,
 • Την διαχείριση του ταμείου, των διαθεσίμων και των υποχρεώσεων,
 • Την παρακολούθηση, έλεγχο και συμφωνία των πάσης φύσεως υποχρεώσεων και απαιτήσεων του οργανισμού και την διασφάλιση της κεφαλαιουχικής επάρκειας του Οργανισμού,
 • Συμμετοχή στη λήψη, και εφαρμογή της εγκεκριμένης πιστωτικής πολιτικής του οργανισμού,
 • Την εκπόνηση του ετήσιου προϋπολογισμού δαπανών συνολικά και ανά διεύθυνση και την έκδοση μηνιαίων στατιστικών αναφορών σχετικών με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών,
 • Τον συστηματικό οικονομικό έλεγχο και παρακολούθηση των υπολοίπων διευθύνσεων και τμημάτων,
 • Την διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Οργανισμού,

προσόντα

Τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση του οικονομικού διευθυντή είναι:

 • Πτυχίο ανωτάτης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης
 • 7 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, σε βιομηχανική εξαγωγική εταιρία
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δυνατότητα υπογραφής Α τάξης
 • Ανάπτυξη και διατήρηση ομαδικού πνεύματος
 • Διοίκηση και ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

 

ΖΥ2671
Δείτε επίσης