προσθήκη αγγελίας
12/3/20 11:08

Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια

Καρδάμυλα, 12/03/2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Οίκος Ευγηρίας «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Καρδάμυλα 1972» ανακοινώνει ότι ζητά νοσηλευτή-νοσηλεύτρια με προϋπόθεση να είναι ηλικίας κάτω των σαράντα ετών, για κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης αρχικά ορισμένου χρόνου με προοπτική να μετατραπεί σε αορίστου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Τίτλο σπουδών, προτιμάται πτυχίο ΤΕΙ
  4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  5. Πιστοποιητικό υγείας (πρόσφατο και υπογεγραμμένο από ιατρό)
  6. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άνδρες)
  7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως
  8. Πιστοποιητικό δήμου περί οικογενειακής κατάστασης
  9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Θα δοθεί προτεραιότητα σε αιτούντες που διαμένουν στα Καρδάμυλα.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο γραφείο του Οίκου Ευγηρίας στον κο Μυλωνά Νικόλαο καθημερινά από  10:30-12:30 από 13/03/2020 έως και 31/03/2020.

 

Για το Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας

 

 

 

 

 

 

Δείτε επίσης