9/9/19 10:13

Προκήρυξη για θέση νοσηλευτή

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Οίκος Ευγηρίας « Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ » Καρδάμυλα 1972» ανακοινώνει ότι ζητά νοσηλευτή, για κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης αρχικά ορισμένου χρόνου με προοπτική να μετατραπεί σε αορίστου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση  ενδιαφερόμενου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας .
  3. Τίτλο σπουδών, προτιμάται πτυχίο ΤΕΙ
  4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .
  5. Πιστοποιητικό υγείας (πρόσφατο και υπογεγραμμένο από ιατρό )
  6. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για άνδρες)
  7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως.
  8. Πιστοποιητικό δήμου περί οικογενειακής κατάστασης.
  9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε αιτούντες με Χιακήεντοπιότητα.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο γραφείο του Οίκου Ευγηρίας στον Κο Μυλωνά Νικόλαο καθημερινά από  10:30-12:30 από 10/9/2019έως και 25/9/2019.

Τηλ. Επικοινωνίας: 22720-22488, 22720-22501

Email: info@kardamyla-agiamarina.gr

 

Για το Δ.Σ. του Οίκου Ευγηρίας

Ο πρόεδρος

Καπ. Γεώργιος Στυλ. Τσάκος