5/7/19 14:14

Παραδίδονται μαθήματα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Πτυχιούχος πληροφορικής με εμπειρία παραδίδει ιδιαίτερα για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Γ' Λυκείου-Τεχνολογική Κατεύθυνση). Τιμές προσιτές. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6945187652 και 2271100930