4/10/18 11:15

Παραδίδονται μαθήματα Γερμανικών

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών σε όλα τα επίπεδα από απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών Γλωσσολογίας και Διδακτικής.

Εξαετής εμπειρία. Προσιτές τιμές. 

Τηλ. 6948645720