6/9/19 15:29

Παραδίδονται μαθήματα Ιταλικών

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας από έμπειρη καθηγήτρια. Ολοκληρωμένη και οργανωμένη προετοιμασία.

  • Celi
  • Cils
  • Plida
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
  • Diploma di lingua italiana
  • Προετοιμασία σπουδών Ιταλία
  • Erasmus
  • Ειδικό μάθημα πανελληνίων

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6946067673.