7/8/19 11:31

Νηπιαγωγός αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών

Νηπιαγωγός με εργασιακή εμπειρία, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναλαμβάνει την φύλαξη μικρών παιδιών, τη δημιουργική τους απασχόληση ή την καθημερινή τους μελέτη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6975732649