08/01/2018 - 13:41
Αρθρογράφος: PolitisChios

Ενισχύεται το Περιφερειακό Ιατρείο Οινουσσών με οπλίτη γιατρό

 Την ανάγκη για ενίσχυση Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας σε άγονες ή προβληματικές περιοχές αναγνώρισαν οι αρμόδιοι αναπληρωτές υπουργοί, Δ. Βίτσας και Παυλ. Πολάκης.

Κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης θα τοποθετηθούν 19 οπλίτες ιατροί, εκ των οποίων ένας και στο ιατρείο των Οινουσσών. Οι οπλίτες ιατροί  θα έχουν τη δυνατότητα  για ταυτόχρονη αναγνώριση του χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και ως χρόνου εκπλήρωσης της υποχρέωσης τους υπηρεσίας υπαίθρου, με δαπάνη του Υπουργείου Υγείας.