Πολιτισμός

17/7/17 12:12

τελ. ενημ.: 20/2/18 19:26

Οι Ομηρικές εκδόσεις της Βιβλιοθήκης «Κοραή»

Έκθεση παλαιών Ομηρικών εκδόσεων με τίτλο «Ομηρικές εκδόσεις από την παλαιότερη «Ομήρου Εξηγητής, 1539», μέχρι τη «Βολισσίαν έκδοσιντου Αδ. Κοραή, 1811» διοργανώνει η βιβλιοθήκη «Κοραής», συμμετέχοντας στα 20 χρόνια λειτουργίας της EUROCLASSICA - ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ στη Χίο. Η έκθεση περιλαμβάνει σπάνια βιβλία, εκδόσεις ομηρικών έργων στο πρωτότυπο και μεταφράσεις σε διάφορες ξένες γλώσσες, μελέτες, λεξικά και σχόλια.

Σε πολλές εκδόσεις εντυπωσιάζει η εικονογράφηση τόσο των πινάκων, όσο και των τυπογραφικών σημάτων.

Μεγαλειώδης είναι η έκδοση απάντων των ομηρικών έργων, που συνοδεύεται από πλουσιότατους πίνακες και σχόλια από τον Ιωάννη Σπονδάνο το 1606, που αφιερώνεται στο βασιλιά της Γαλλίας Ερρίκο τον Δ΄.