Οικονομία

12/10/17 14:37

τελ. ενημ.: 12/10/17 20:17

Μόνιμο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. ζήτησε η 5άδα των Δημάρχων

Αγγελόπουλος, Γαληνός, Βουρνούς, Κυρίτσης και Κόλιας ζητούν την παρέμβαση της Ε.Ε. για να παραμείνει ο νησιωτικός Φ.Π.Α. και μετά την 1η Ιανουαρίου 2018

Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας την υιοθέτηση μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α., κατέθεσαν οι 5 Δήμαρχοι Βορείου και Νοτίου Αιγαίου Σάμου Μ. Αγγελόπουλος, Λέσβου Σπ. Γαληνός, Χίου Μ. Βουρνούς, Κω Γ. Κυρίτσης και Λέρου Μ. Κόλιας καθώς και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων του Αρχιπελάγους εκ μέρους όλων των νησιών των δύο Περιφερειών.  

Στόχος τη συγκεκριμένης κίνησης, όπως επισημαίνεται είναι η μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

Η Αναφορά επικαλείται όλες τις θεσμικές εξελίξεις που εμπεριέχονται στον Χάρτη της Νησιωτικότητας  και που έχουν υιοθετηθεί το τελευταίο διάστημα από τα Ευρωπαϊκά  Όργανα.

Το κείμενο συνοδεύεται από πίνακες που αποδεικνύουν τις δυσανάλογες, καταχρηστικές και στρεβλές επιβαρύνσεις που υφίστανται  οι νησιώτες που έχουν επιλέξει να ζουν και να δημιουργούν στα πλέον απομακρυσμένα σημεία της Ευρώπης. «Για να μην υπάρχουν πολίτες 2ης και 3ης κατηγορίας μια Ευρώπη δύο και τριών ταχυτήτων χρειάζονται θαρραλέες πολιτικές αποφάσεις, ουσιαστικά μέτρα και άμεση εφαρμογή παρεμβάσεων που θα υλοποιούν εγκεκριμένες Ευρωπαϊκές πολιτικές» δήλωσαν οι Δήμαρχοι των νησιών.