08/08/2017 - 13:56
Αρθρογράφος: PolitisChios

Ακαδημία ΑΕΝ Χίου

Καλύπτει σίτιση και ίντερνετ το Υπουργείο στις ΑΕΝ

Ρύθμιση με την οποία παρέχεται, για πρώτη φορά στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΝΑΝΠ, η δυνατότητα να καλύπτονται οι δαπάνες τηλεπικοινωνιών και παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο των ΑΕΝ, προώθησε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός.

Στην τροπολογία λαμβάνεται μέριμνα και για τη χρηματοδότηση των δαπανών σίτισης των σπουδαστών ΑΕΝ προκειμένου να επιλυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο δεν είχε επιλυθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Εξασφαλίζοντας τη δαπάνη της σίτισης, σημείωσε ο κ. Σαντορινιός, δίνονται περισσότερα κίνητρα, ιδίως για τους σπουδαστές της περιφέρειας ή και αυτούς που έχουν χαμηλό εισοδηματικό επίπεδο, να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.