Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κοινωφελούς εργασίας

• ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Το Παράρτημα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου  (Χίος) ανακοινώνει την:
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΚΟΧ 5.1105/1/ 2012
 
         Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός 10ημέρου, μέχρι Πέμπτη 21 Ιουνίου, να προσέλθουν στο Παράρτημα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Β. Αιγαίου Χίος (Μαρτύρων 2, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ)  ώρες 8:00 – 14:00 και να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας, προσκομίζοντας σε φωτοτυπία τον  Αριθμό  Μητρώου  ΙΚΑ.
Έντυπο Αποδοχής
        Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ 14307, Τ.Κ 11510) με συστημένη επιστολή, εντός τριών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων.
Υπόδειγμα Ένστασης
        Σημαντική σημείωση: Στον πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται: α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ μη  προσκόμισης έγκυρης κάρτα ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και β) όσοι απορρίφθηκαν για θέσεις εργασίας που δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με την πρόσκληση. Για τις θέσεις εργασίας που διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα συμμετείχαν κανονικά στο διαγωνισμό.
 
Πινάκας Προσληπτέων

Πίνακας Απορριπτέων

Πίνακας Κατάταξης κατά Αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ
Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά Βαθμολογίας

Το politischios.gr επιθυμεί την ανάπτυξη διαλόγου με το αναγνωστικό του κοινό μέσα από την ιστοσελίδα του. Επιθυμώντας, ωστόσο, να αποτρέψει τους υβριστικούς σχολιασμούς, οι οποίοι καλύπτονται από τη δύναμη της ανωνυμίας, διευκρινίζει ότι θα αφαιρεί κάθε σχόλιο που κρίνει ότι υπερβαίνει τα όρια δεοντολογίας στο δημόσιο διάλογο και θα παραχωρεί στοιχεία, εφόσον του ζητηθούν, για την εξακρίβωση της ταυτότητας του σχολιογράφου στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα συντακτών και συνεργατών της, αισθάνεται παράλληλα την ευθύνη να μην επιτρέψει η δυνατότητα διαλόγου να τραυματίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε για την αποδοχή των όρων εκ μέρους σας και ελπίζουμε στη συμμετοχή σας.