18/05/2017 - 12:22
Αρθρογράφος: PolitisChios

Και τα χωριά τίμησαν τον προστάτη μας

ΤΙΜΗΣΑΝ ΠΑΝΤΟΥ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΣΙΔΩΡΟ

Στα χωριά τιμούν ιδιαίτερα τον προστάτης της Χίου Αγ. Ισιδώρο. Στα περισσότερα υπάρχει ένα ξωκλήσι, που παλιά έκαναν ονομαστά πανηγύρια και περιφορές των εικόνων με πάνδημες ακολουθίες.

Οι μνήμες έχουν διατηρηθεί στα περισσότερα. Την Κυριακή τον Άγιο τίμησαν, μεταξύ άλλων, στο Νεχώρι, όπου κατά την παράδοση εκεί θανατώθηκε από τους Ρωμαίους, στην Κοινή, στην Παρπαριά, στο Παράγκλι της Συκιάδας και στο Πυργί.