06/12/2017 - 16:47
Τελ. ενημέρωση: 06/12/2017 - 19:55
Αρθρογράφος: Παντελής Φύκαρης

Σφαγή προσφορών για τα μονοπάτια της θυμιανούσικης πέτρας

Ιδιαίτερα αυξημένο υπήρξε το ενδιαφέρον των ιδιωτών εργολάβων στον διαγωνισμό του Δήμου Χίου για την ανάδειξη της περιπατητικής διαδρομής στη θέση Κουκουναύγες των Θυμιανών, μέσα από την οποία αναμένεται να αναδειχθεί η ιστορία της θυμιανούσικης πέτρας και της επεξεργασίας της. Στη διαγωνιστική διαδικασία έλαβαν μέρος 8 ιδιώτες από τους οποίους αποκλείστηκε ο ένας εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «Άπλεθρον» που επί του συνολικού προϋπολογισμού των 277.000 ευρώ υπέβαλε ποσοστό έκπτωσης 53%, ποσοστό αρκετά κοντά με αυτά των υπολοίπων συμμετεχόντων.