ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Η υπό εκκαθάριση Ανώνυμος Κτηματική-Τουριστική-Ξενοδοχειακή –Εμπορική Εταιρεία PYRGOS VILLAGE  με ΑΦΜ 094535737,καλεί τυχόν πιστωτάς, ιδιώτες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ασφαλιστικούς οργανισμούς, τραπεζικά ιδρύματα και όποιος άλλος έχει τυχόν απαίτηση από την προαναφερόμενη εταιρεία, όπως   αναγγελθεί στον εκκαθαριστή , κο Στέφανο Λιόβαρο, προσκομίζοντας εγγράφως κάθε παραστατικό της απαίτησης του, στη διεύθυνση της εταιρείας, που εδρεύει στα Σπηλάδια Χίου, ΤΚ 82100.

Τηλ: εκκαθαριστή: 2271105359

Κιν:6944618361