ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

     Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ¨ Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων¨ (ΕΓΑΝΥ), ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος <<Βόρειο Αιγαίο 2014-2020>> που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για την πράξη <<Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας στη Χίο>> καλεί τους υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις παρακάτω θέσεις εργασίας.

  1. Κοινωνικός λειτουργός
  2. Φυσικοθεραπευτής
  3. Βοηθός Νοσηλευτής
  4. Οδηγός αυτοκινήτου
  5. Συνοδός
  6. Βοηθητικό προσωπικό
  7. Άρρενας μεταφορέας ασθενών

     Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και  τις ελάχιστες προϋποθέσεις για κάθε θέση και τα κριτήρια επιλογής, συμβουλευτείτε το παράρτημα της πρόσκλησης στο www.pvaigaiou.gov.gr ή στο γραφείο της ΕΓΑΝΥ.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή να υποβάλλουν αίτηση στο κτήριο της ΕΓΑΝΥ που εδράζεται στην οδό Αγίου Μηνά, Νεχώρι Χίου, τηλέφωνο 22710-33324, φαξ 22710-33324, email: egany_chios@hotmail.com από 1/2/2018 εώς 11/2/2018, καθημερινά 09:00-13:00. 

Για το Δ.Σ.

ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΑΝΝΑ

 

Με τη συμβολή της Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής ένωσης

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Περιγραφή θέσης

 

Κοινωνικός Λειτουργός: με σύμβαση έργου ή εργασίας 36 μηνών,  που θα παρέχει κοινωνική εργασία στους ωφελούμενους και στις οικογένειες αυτών, θα συμπράττει στην οργάνωση του προγράμματος του ΚΔΗΦ και θα συμμετέχει σε αυτό, θα συνεργάζεται με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς, θα συμβάλει στις επικοινωνιακές ενέργειες για την προώθηση των στόχων του ΚΔΗΦ.

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας

Τίτλοι σπουδών( πτυχίο, μεταπτυχιακό)

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

Φυσικοθεραπευτής: με σύμβαση έργου για τρίωρη απασχόληση, που θα παρέχει τις υπηρεσίες για αποθεραπεία ή βελτίωση της φυσικής κατάστασης στους ωφελούμενους ατομικά και ομαδικά.

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας

Τίτλοι σπουδών( πτυχίο, μεταπτυχιακό)

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

 

Με τη συμβολή της Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής ένωσης

                                                                                                           

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Βοηθός νοσηλευτή: με σύμβαση εργασίας 36 μηνών πλήρους απασχόλησης ο οποίος θα μεριμνά για την νοσηλευτική φροντίδα των ωφελουμένων και θα συνεργάζεται με τον ιατρό του ΚΔΗΦ

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας

Τίτλοι σπουδών( πτυχίο, μεταπτυχιακό)

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

Οδηγός αυτοκινήτου: με σύμβαση εργασίας ημιαπασχόλησης 36 μηνών, θα μεταφέρει με ειδικό λεωφορείο τους ωφελούμενους από και προς το ΚΔΗΦ . 

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας

Άδεια ικανότητας οδήγησης (κατηγορία Δ)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

 

 

Με τη συμβολή της Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής ένωσης

                                                                                                           

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Συνοδός: με σύμβαση εργασίας  ημιαπασχόλησης  36 μηνών, θα συνοδεύει και θα βοηθάει τους ωφελούμενους τόσο κατά την  άφιξη και την αναχώρηση από το ΚΔΗΦ όσο και κατά την διάρκεια της διαδρομής μεριμνώντας για την ασφαλή μετακίνηση αυτών. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Βοηθητικό προσωπικό: με σύμβαση εργασίας 36 μηνών πλήρους απασχόλησης, θα βοηθά στην οργάνωση του χώρου, θα φροντίζει την ευταξία και καθαριότητα και στην παροχή του γεύματος.

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

 

 

 

 

Με τη συμβολή της Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής ένωσης

                                                                                                           

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Άρρεν μεταφορέας ασθενών: με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης 36 μηνών, θα μεριμνά για την υποστήριξη/μεταφορά των ωφελουμένων στα πλαίσια των αναγκών του προγράμματος του ΚΔΗΦ, τόσο στον χώρο της δομής όσο και σε εξωτερικές δραστηριότητες.

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

Διαδικασία και επιλογή Κοινωνικού Λειτουργού

Κριτήριο

Βαθμολόγηση

Τρόπος

Παρατήρηση

Πτυχίο

15 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

Μεταπτυχιακό

3 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

Εμπειρία εργασιακή σε Α.μ.Ε.Α. με νοητική στέρηση ή σχετικής δομής ευπαθούς ομάδας

5 βαθμοί

Αντίγραφο σύμβασης

Για κάθε έτος 1 βαθμοί για τα τελευταία 5 έτη

Συνέντευξη

15 βαθμοί

Διενέργεια αξιολόγησης μέσα από προσωπική συνέντευξη

 

 

 

 

Με τη συμβολή της Ελλάδας

και

της Ευρωπαϊκής ένωσης

                                                                                                           

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Διαδικασία και επιλογή Φυσικοθεραπευτή

Κριτήριο

Βαθμολόγηση

Τρόπος

Παρατήρηση

Πτυχίο

15 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

Μεταπτυχιακό

3 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

Εμπειρία εργασιακή σε Α.μ.Ε.Α. με νοητική στέρηση ή σχετικής δομής ευπαθούς ομάδας

5 βαθμοί

Αντίγραφο σύμβασης

Για κάθε έτος 1 βαθμοί για τα τελευταία 5 έτη

Συνέντευξη

15 βαθμοί

Διενέργεια αξιολόγησης μέσα από προσωπική συνέντευξη

 

 

Διαδικασία και επιλογή Βοηθού Νοσηλευτή, Οδηγού αυτοκινήτου, Συνοδού, Βοηθητικού προσωπικού, Άρρενα μεταφορέα ασθενών.

Κριτήριο

Βαθμολόγηση

Τρόπος

Παρατήρηση

Εμπειρία εργασιακή σε Α.μ.Ε.Α. με νοητική στέρηση ή σχετικής δομής ευπαθούς ομάδας

5 βαθμοί

Αντίγραφο σύμβασης

Για κάθε έτος 1 βαθμοί για τα τελευταία 5 έτη

Συνέντευξη

15 βαθμοί

Διενέργεια αξιολόγησης μέσα από προσωπική συνέντευξη