ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΑ.Μ.Ε."

 

Χίος, 23.06.2017

Α.Π. 1008

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε» (ΦΕΚ 1436/Β΄/27.04.2017), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος, το οποίο θα λειτουργήσει για εικοστή (20η) συνεχή χρονιά, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

 

Το Π.Μ.Σ. «ΝΑ.Μ.Ε» παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των ακόλουθων κατευθύνσεων ειδίκευσης:

(α) Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

(β) Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες

(γ) Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

 

Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) πενθήμερους κύκλους εντατικών διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος, κυρίως στην αρχή κάθε κύκλου του προγράμματος, β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και γ) πενθήμερη εξεταστική περίοδο που θα διεξάγεται στην έδρα του Τμήματος στο τέλος κάθε κύκλου του προγράμματος. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

 

Στο Α΄ Εξάμηνο (Α´ κύκλος) το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Στο Β΄ Εξάμηνο, το πρόγραμμα μαθημάτων εξειδικεύεται ανά κατεύθυνση. Περιλαμβάνονται δύο επί μέρους κύκλοι μαθημάτων (Β’ και Γ’ κύκλοι προγράμματος) και κάθε φοιτητής/ήτρια πρέπει να διδαχθεί τέσσερα (4) μαθήματα ανά κύκλο και ένα ειδικό σεμιναριακό μάθημα. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ολοκληρώνεται κατά τη θερινή περίοδο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται για την υποβολή της υποψηφιότητάς τους έως τις 31 Αυγούστου 2017  και ώρα  23.59 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση https://nautilus.aegean.gr/, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε, τηλ: 2271035222, fax: 2271035299, e-mail: NAME_Gram@aegean.gr, ιστοσελίδα: http://name.aegean.gr

 

 

Καθηγητής Σεραφείμ Κάπρος

Πρόεδρος ΤΝΕΥ