Προαγγελία γάμου Σωτήριος Ψυλλής

Ο Σωτήριος Ψυλλής του Παντελή και της Δέσποινας το γένος  Γεραζούνη που γεννήθηκε στη Χίο και κατοικεί στη Χίο και η Βεσελίνα Κρούμοβα Ζέκοβα του Κρούμ  Ζέκοβ και της Ιλίικα Τοντόροβα το γένος  Κούρκεβα  που γεννήθηκε Βουλγαρία και κατοικεί στη Χίο πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στη Χίο.