Προαγγελία Γάμου Κουταλά Γεώργιου

Ο Γεώργιος Κουταλάς του Ηλία και της Μαριάννας, το γένος Μουντάκη - Κρητικού, που γεννήθηκε στην Κοζάνη και κατοικεί στη Χίο, και η Αριέττα Ποδαρά του Βασιλείου και της Ευδοκίας, το γένος Βεργετή, που γεννήθηκε και κατοικεί στη Χίο, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στη Χίο.