Προαγγελία Γάμου Γιαλιάς Θεόδωρος

Ο Θεόδωρος Γιαλιάς του Γεωργίου και της Δέσποινας το γένος Τσικούρια που γεννήθηκε στη Χίο και κατοικεί στη Χίο και η Δέσποινα Καΐτη του Γεωργίου και της Αγγελικής το γένος Καραμιχάλη που γεννήθηκε στη Χίο και κατοικεί στη Χίο  πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στη Χίο.