Προαγγελία Γάμου Αρμενάτζογλου Δημήτριος

Ο Δημήτριος Αρμενάτζoγλου του Νικολάου και της Μαρίας το γένος Μπελλέ που γεννήθηκε στη Χίο και κατοικεί στη Φλοριάνα Μάλτας και η Μαρίνα Ντέμσε του Μιχαλι και της Λιλια το γενος Μεσαρος που γεννήθηκε  στο Βρσατς της Σερβίας και κατοικεί στη Φλοριάνα Μάλτας  πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μάλτα