ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθ. 2/2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Χίου εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1,2,3,5,6,16,19,24,26,29,31 και 32 του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικό Σωματείο Μοτοσυκλετιστών Αυτοκινητιστών Χίου» (Α.Σ.Μ.Α.Χ) που εδρεύει στη Χίο και εκπροσωπείται νομίμως και επικυρώθηκε το από 29/12/2017 νέο καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα (32) άρθρα.

Χίος, 1/2/2018

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡ. ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Δημογεροντίας 10, 82100 ΧΙΟΣ

ΤΗΛ/FAX 2271300587 & 6944877444

ΑΜ ΔΣ ΧΙΟΥ 218 – ΑΔΤ ΑΖ 935116

ΑΦΜ 135669189 Δ.Ο.Υ ΧΙΟΥ 7411