ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                         ΧΙΟΣ  04/10/2017

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                         Αριθ. Πρωτ. : 592

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 2 -

    Τ.Κ. 82131 - Χίος

Πληροφορίες :

Τηλ.& ΦΑΞ : 2271350842

Ηλεκτρονική Δ/νση : ase@chios.gov.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

 

 Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Χίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την εκμίσθωση  κυλικείου του Σχολικού Κέντρου Καμποχώρων Χίου, οδός Χαλκειός, Χίος.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Χίου (γραφείο 6), οδός  Δημοκρατίας 2, στις 06/11/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  π. μ. κατά την οποία  αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές θα κατατίθενται, στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης Δήμου Χίου,οδός Δημοκρατίας 2, έως και την 06/11/2017, ημέρα Δευτέρα έως τις 09:00 π. μ.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημαρχείο (γραφεία Ενιαίας Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης Δ. Χίου, στο ισόγειο, οδός Δημοκρατίας 2), απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Αλέξανδρος  Αντωνίου