ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 15/2017 Διάταξης του Ειρηνοδικείου Χίου   (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας),εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΧΙΟΥ » που εδρεύει στην Χίο, εκπροσωπείται νομίμως και έχει ΑΦΜ 090406162 Δ.Ο.Υ. Χίου  ειδικότερα δε τα άρθρα 3,5,6,8,10,11,26,33,34,35, Ειδ.άρθρο 1,Ειδ.άρθρο 5, Ειδ.άρθρο 7, Ειδ.άρθρο 10α και προστέθηκαν τα άρθρα 36 και 37 σύμφωνα με το από 1.8.2017 τροποποιημένο καταστατικό του.

Χίος,4/1/2017

Η Πληρεξούσια  Δικηγόρος

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤ. ΚΑΡΜΑΝΤΖΗ