Κηδεία Iακώβου Σταμ. Πάσσα

Κηδεία
 
Ιακώβου Σταμ. Πάσσα
Συνταξιούχου πλοιάρχου Ε.Ν.
Ετών 86
 
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018
ώρα 4.00 μ.μ.
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Λαγκάδας