Ευχαριστήριο ΑΕΝ Χίου

H ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στον κ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ Λουκά για την πολύτιμη βοήθεια του όσον αφορά στην βελτίωση της Ακαδημίας μας σε επίπεδο κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και και υλικοτεχνικών μέσων. Η άμεση ανταπόκριση του σε κάθε αίτημα μας είναι ζωτικής σημασία για την ομαλή λειτουργία και την απρόσκοπτη λειτουργία της Ακαδημίας μας.