Ευχαριστήριο

H ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΧΙΟΥ επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στην Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς, Ελληνικού Εφοπλισμού  «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» , και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο της κ. ΒΕΝΙΑΜΗ Θεόδωρο  για την άμεση ανταπόκριση τους σε αίτημα μας για την επισκευή του Προσομοιωτή Μηχανοστασίου της Ακαδημίας  μας.Η «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» ανέλαβε εξ΄ολοκλήρου τη δαπάνη έλευσης τεχνικού από τη Γερμανία για την επιδιόρθωση αυτού.