ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 638/ΤΜ/91/30-8-2017

Δυνάμει των υπ’ αρίθμ 10646Ε/6-9-2017 και 10647Ε/6-9-2017  εκθέσεων επιδόσεως της υπ’ αρίθμ 638/ΤΜ/91/30-8-2017 αναγνωριστικής Αγωγής του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 της Ζηνοβίας Κύβαρη – Αγιωργούση το γένος Ανδρίκου Κύβαρη κατά των Μυρώνη Στέλιου του Αριστοτέλη,  Μυρώνη Ματθαίου του Αριστοτέλη,  Μπογή Αθηνάς του Ιωάννη, του ΝΠΔΔ Δήμου Χίου,  Μηλιδώνη Σταμάτη του Ευαγγέλου και Μηλιδώνη Στυλιανής του Ευαγγέλου, με αίτημα της να αναγνωρισθεί κυρία, νομέας και κάτοχος ενός οικοπέδου , μετά της οικίας που υπάρχει εντός αυτού, το οποίο κείται στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονα, οικισμού Καλλιμασιάς του Δήμου Χίου, επιφάνειας 113,74 τμ , ΚΑΕΚ 510041104027/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Καλλιμασιάς Χίου ,  σύμφωνα με το συνημμένο στην αγωγή από 18/5/2015  τοπογραφικό διάγραμμα χωρικής μεταβολής του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ Μ. Μανδρόχαλου , με τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ.,Μ,Ν,Ξ,Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ και Α , αντί της λανθασμένης στις αρχικές Κτηματολογικές εγγραφές επιφανείας 107,00 τμ και να αποτυπωθεί η αιτούμενη χωρική μεταβολή στα Κτηματολογικά Βιβλία και διαγράμματα του Κτηματολογικού γραφείου Καλλιμασιάς Χίου ώστε να αποτυπωθεί ως ένα ενιαίο οικόπεδο  με εμβαδόν 113,74 τμ και τις αναφερόμενες στο από 18/5/15 τοπογραφικό συντεταγμένες κορυφών, στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χίου από τον Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Χίου Π. Τουρνή, και ύστερα από υπόδειξη της, καλούνται οι Στέλιος Μυρώνης του Αριστοτέλη και Ματθαίος Μυρώνης του Αριστοτέλη, ήδη αγνώστου διεύθυνσης, καθώς και όποιος άλλος γνωρίζει να κάνει γνωστό σ’ αυτούς, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου , όπου ασκήθηκε  η προαναφερόμενη αγωγή, όπως, κατά το άρθρο 237 Κ. Πολ. Δικ. μέσα σε 100 ημέρες από την κατάθεση της καταθέσουν τις προτάσεις τους και  προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά και νομιμοποιητικά τους έγγραφα, όπως δηλ. στην από 30/8/2017 πράξη του κ. Γραμματέα του Πρωτοδικείου Χίου ορίζει, καθώς και όπως παρασταθούν την Παρασκευή 29/9/2017 και ώρα 10:00 πμ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου, οδός Λιβανού αρ. 37, όπου θα λάβει χώρα ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος Μαριάνθης Πεφάνη του Θεοδώρου , κατοίκου Καλλιμασιάς Χίου, επαγγέλματος ασφαλιστικής συμβούλου, ΑΦΜ 045617450 Δ.Ο.Υ Χίου, προς υποστήριξη της αγωγής αυτής, άλλως θα λάβει χώρα η ένορκη βεβαίωση ερήμην τους.

Η πληρεξούσια δικηγόρος του επισπεύδοντος της συζήτησης

Τσέτσερη Αικατερίνη