40νθημερο Μνημόσυνο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΑΡ. ΠΑΝΤΕΛΙΑ

40νθημερο Μνημόσυνο

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΑΡ. ΠΑΝΤΕΛΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

Ετών 68

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Βροντάδου.

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς.