Αυτοδιοίκηση

14/11/17 10:16

τελ. ενημ.: 14/11/17 15:07

Ευκαιρία επανάχρησης δημοτικού ακινήτου δίνει το ΕΠΑνΕΚ

 

Eως την 18η Ιανουαρίου του 2018 θα έχει τη δυνατότητα κατάθεσης πρότασης στο πρόγραμμα «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» ο Δήμος Χίου μετά την χθεσινή προκήρυξη της νέας δράσης για όλους τους ΟΤΑ α’ βαθμού από το ΕΠΑνΕΚ.

Σ’ αυτό προβλέπονται πέντε κατηγορίες παρεμβάσεων με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ ύψους 50 εκατ. ευρώ με μέγιστη χρηματοδότηση ανά πρόταση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης.

Το προτεινόμενο από τους δήμους κτήριο πρέπει να έχει συνολική επιφάνεια άνω των 500 τμ.. Πρέπει να βρίσκεται εντός του αστικού ή εκτός με άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε αυτόν. Η χρήση που θα επιλεγεί για το κτήριο πρέπει να διασφαλίζει την συνεχή λειτουργία του για τουλάχιστον 4 ημέρες ανά εβδομάδα και 8 μήνες το χρόνο.

Τα κτήρια που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι βιομηχανικά κτήρια, ανενεργά ξενοδοχεία «ΞΕΝΙΑ», ανενεργά νοσοκομεία, στεγασμένες αγορές, δημοτικά λουτρά, δημοτικά σφαγεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δικαστικά μέγαρα, άλλα κτήρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.

Η κάλυψη της δαπάνης επανάχρησης του ποικίλει από 100% ως 20% ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία παρεμβάσεων. Είναι προφανές ότι αν η δημοτική αρχή εργαστεί με κατεύθυνση την υποβολή πρότασης στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα δυο εμβληματικά κτίρια της πρωτεύουσας, το Rex ή το ακίνητο της οδού Λάδης.