ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ΣΤΑ "ΚΑΡΑΒΙΑ ΧΙΩΤΙΚΑ"

ητείται σερβιτόρα για τα «Καράβια Χιώτικα» μετά τις 21:00 από Πέμπτη έως Κυριακή. Τηλ: 6934319863. ΖΥ2074

Κωδικός Αγγελίας: 
ΖΥ2074