ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕΚ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

Από T.Εταιρεία ζητείται, MEK στελέχωσης πολιτικού μηχανικού κατ΄ ελάχιστο.

Α)  ένα.  Δ΄ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Β)  ένα.  Δ΄ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Γ)  ένα.  Δ΄ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Δ)  ένα.  Β΄ή Γ΄ Η/Μ

Ε)  ένα.  Α΄ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 e-mail: texnetch@otenet.gr. ΖΥ: 2062

 

 

Κωδικός Αγγελίας: 
ΖΥ2062