ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

Χειριστής Συγκροτήματος  Παραγωγής Σκυροδέματος, πλήρους απασχόλησης για εργασία στη Χίο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  • Εμπειρία στην εργασία και επαγγελματισμός
  •  Εκτέλεση των Συνθέσεων & επικοινωνία με πελάτες
  • Χειρισμός Η/Υ

Βιογραφικά στο e-mail:  texnetch@otenet.gr

ΖΥ:760

Κωδικός Αγγελίας: 
ZY760