2/3/18 14:32

Ζητείτε καθαρίστρια

Ζητείται Αλλοδαπή ή Ελληνίδα  από εταιρία καθαρισμού για να αναλάβει τον καθαρισμό χώρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , Λιβάνου 66 (Μετανάστευσης) και Κύπρου 2 ( Δασών ) . 4ωρη απασχόληση ( 2 ώρες στο κάθε κτίριο , 3 φορές την εβδομάδα). Μισθός ικανοποιητικός συν ΙΚΑ . Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6947856443.