26/9/18 8:52

Ζητείται υπάλληλος λογιστικού γραφείου

Ζητείται υπάλληλος πλήρης απασχόλησης (Δευτέρα-Σάββατο) λογιστικού γραφείου για ανάληψη καθηκόντων μισθοδοσίας. Εμπειρία και κάρτα ανεργίας είναι ιδιαίτερα προσόντα

Πληροφορίες-βιογραφικά

Τηλ:22710-81470 και  6944437038

Φαξ: 22710-81440

PANTELARAS.G@GMAIL.COM