14/9/18 10:41

Πολωνή αναλαμβάνει φύλαξη ηλικωμένων

Πολωνή κυρία με 13 έτη υπηρεσία αναλαμβάνει  24ωρη φύλαξη ηλικιωμένων στην πόλη και  στον Βροντάδο .  Τηλ: 6992232692.