11/9/18 13:59

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Zητείται τεχνικός κινητής τηλεφωνίας:

  • Για την στελέχωση  του τεχνικού τμήματος  της εταιρίας .
  • Με άριστη γνώση  H/Y  & Αγγλικών  (ομιλία  –  γραφή).
  • Πτυχίο ηλεκτρονικών  &  προϋπηρεσία απαραίτητη .
  • Αποστολή  βιογραφικών  σε :   aspanos@fotocom.gr