7/7/18 12:12

Ζητείται υπάλληλος για λογιστικό γραφείο

Ζητείται υπάλληλος για λογιστικό γραφείο με πολύ καλές γνώσεις σε Β' Κατηγορία Βιβλίων (Απλογραφικά) και σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, φυσικών και νομικών προσώπων.

Οι γνώσεις και για τη Γ' κατηγορία βιβλίων θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν. 

Ωράρια εργασίας | Μόνο πρωινά κατόπιν συνεννόησης. 

Μισθός ικανοποιητικός. 

Αποστολή βιογραφικών | xiotislogistis@gmail.com