4/7/18 13:16

Ζητείται άτομο για γραμματειακή υποστήριξη

Ζητείται άτομο για το τμήμα ασφαλειών για γραμματειακή υποστήριξη. Αποστολή βιογραφικών στο email:logistirio@attaliotis.gr.