3/7/18 11:09

Φροντίζω ηλικιωμένη γυναίκα

Ζητώ εργασία σε εσωτερικό χώρο, με πολυετή εμπειρία να φροντίζω ηλικιωμένη γυναίκα 24 ώρες βάση, να μην είναι ακίνητη και να περπατάει με βοήθεια. Τηλ. επικοινωνίας 6993816884.