3/7/18 10:13

Πωλητής-τεχνικός κινητής τηλεφωνίας

  Με εμπειρία   στην  τεχνική υποστήριξη  (software)  κινητών  τηλεφώνων .  

  Με άριστη γνώση  H/Y  & Αγγλικών  (ομιλία  –  γραφή)

  Πτυχίο ηλεκτρονικών  &  προϋπηρεσία απαραίτητη .     

  Αποστολή  βιογραφικών  στη  διεύθυνση   

  aspanos@fotocom.gr