26/4/18 13:54

Προσωπικό στο εστιατόριο "Ηφαίστειο"

Ζητείται προσωπικό όλων των ειδικοτήτων  από το εστιατόριο «Ηφαίστειο»  στον Εμποριό. Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 6977778456(κ. Γ. Καραγιώργης). ΖΥ:2185