22/3/18 14:06

Εξωτερικός συνεργάτης σε εταιρεία τροφίμων

Εμπορική εταιρεία στο χώρο τον τροφίμων επιθυμεί την ανάπτυξη της στη Χίο και αναζητά εξωτερικό πωλητή/τρία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διακρίνονται για τις επικοινωνιακές τους ικανότητες, να επιδεικνύουν όρεξη και ζήλο για εργασία, να είναι γνώστες χειρισμού προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και να είναι κάτοχοι διπλώματος. Η εμπειρία στον κλάδο των πωλήσεων θα συνεκτιμηθεί.

Η αποστολή των βιογραφικών να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία.

Email αποστολής: chiossales@gmail.com

Η εχεμύθεια στην παραλαβή των βιογραφικών είναι δεδομένη.