7/3/18 12:26

Εταιρεία εστίασης ζητάει άτομα με γνώσεις λογιστικής

Εταιρεία που δραστηριοποιείτε στο χώρο στης εστίασης ζητά άτομα με γνώσεις λογιστικής - λογιστηρίου  και καλή χρήσης υπολογιστών  Επίσης αναζητά προσωπικό για την παρασκευή καφέ (BARISTA) διανομείς (DELIVERY) η προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ’ όψιν αναγκαίο δίπλωμα 100cc  .Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση   email:chiosjobs@gmail.com  με πρόσφατη φωτογραφία . τηλέφωνο επικοινωνίας 6943498550